About Cahayaku

'Cahayaku' adalah satu sistem atau teknik baru membaca buku dimana konsep ini telah dicipta oleh Chahaya Abdul Manan. Kaedah ini diciptakan khas untuk kanak-kanak bermasaalah seperti lembam, oku, istemewa dan lain-lain lagi. Sekiranya kanak-kanak ini boleh menguasainya apatah lagi kanak-kanak NORMAL.

Cahayaku tidak membebankan pelajar dan pengajar. Pelajar hanya perlu tahu 6 bunyian vowels dan 18 mimik sahaja. Guru hanya membimbing pelajar tersebut dan pengajaran ini selalunya berlaku secara santai. Buku ini di susun agar pelajar boleh membaca dengan sendirinya dan membetulkan kesalahan dengan sendirinya. Yang pasti para pelajar akan menjadi 'KETAGIH' untuk membaca.   

About Cahayaku - A New Technique In Reading.
Cahayaku is a system and a new technique in reading, a new concept created by me (Chahaya Abdul Manan). This method was created for special children with learning disabilities. If they can master reading with this technique imagine what a normal child can do.


Cahayaku does not put burden on teachers and students. The students only need to know 6 vowel sounds and 18 consonants. The teacher acts as a guide and the lessons are conducted in a relaxed manner. This book is designed so the students can read without assistance and fix their own mistakes automatically. The child will definitely be enamoured with reading.    

Madah Penyelidik Senior Cahayaku

Covid memenuhi dunia. Manusia makin pupus ditelan keadaan. Manusia mungkin tidak berdaya melangkah kemasa depan. Politik pula mengila me...